Plantegalskap

Plantegalskap

Ny Corydalis-art! / New Corydalis species!

Nye planterPosted by Bjørnar Apr 14, 2011 11:59:39

Har alltid vært interessert i planter, og helt fra jeg var bitteliten har jeg drømt om å gjøre som Wilson, Rock og alle de andre store oppdagerne/botanikerne som levde rundt forrige århundreskifte - nemlig å dra til Kina for å jakte planter, og finne og introdusere nye arter. Uheldigvis (?) var de forrige århundrers oppdagere ganske grundige, og tre generasjoner kinesiske botanister har tatt over stafettpinnen og beskrevet det aller meste som finnes i en av verdens viktiske - for oss hagegale uten tvil den aller viktigste - biologiske hotspot.

Likevell - nye arter beskrives hele tiden, noen oppdages blant gamle herbariumark, andre dukker opp i nord-norske hager flere år før de blir beskrevet vitenskaplig, men størstedelen oppdages fortsatt i naturen, gjennom godt gammeldags feltarbeid - eller flaks og tilfeldigheter...

Her er i hvertfall bilder av en helt ny Corydalis-art i sect. Elatae, bekreftet av Dr. Magnus Lidén på Uppsala Botaniske ("Obeskriven art. Mycket välkommen, dead or alive."). Jeg fant den i 2800m høyde i Hailuogou Glacier Park, voksende i morenegrus ved kanten av et elveleie.

Kanskje ikke den mest spennende lerkesporen jeg har sett, og langt fra den vanskeligste slekten å oppdage nye arter fra, men morsomt er det likevell - og jeg hadde ikke trodd jeg skkulle finne "noe nytt" på første forsøk!

I've always been interested in plants, and ever since I was a tiny kid I've dreamt of doing like Wilson, Rock and all the other great plant explorers living at the turn of the last century - to go plant hunting in China, and to find and introduce new species. Unfortunately (?) for me botanists of centuries past were quite thorough, and three generations of Chinese botanists have continued on describing most of what grows in one of the worlds most important - for us plant nuts undoubtedly THE most important - biological hotspot.

Still - new species are described all the time, some are discovered among old herbarium sheets, others turn up in Northern Norwegian gardens years before they are described scientifically, but the majority are still discovered in nature, through good old-fashioned field work - or pure luck and coincidence...

Here's some pictures of a yet undescribed Corydalis species in sect. Elatae, confirmed by Dr. Magnus Lidén at Uppsala Botanic Garden ("Obeskriven art. Mycket välkommen, dead or alive."). I found it at an altitude of 2800m in the Hailuogou Glacier Park, growing in moraine gravel on a river bank.

Perhaps not the most exciting Corydalis I've seen, and hardly the most difficult genus to discover new species from, but it's still fun - and I had never expected to find "something new" on my very first attempt!

  • Comments(7)//blog.planteliste.net/#post36